• |
  • Mapa stránok

Aktuálne projekty:

 

Referencie

Referencie v roku 2006

  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Oprava obvodového múru Vulkmont v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ: fy. Relining servis s.r.o.
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Odprášenie štrkovne v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ: Priemyselné stavby s.r.o.ošice, Energyco s.r.o. Rožňava ,USS Košice s.r.o

  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Rekonštrukcia divíznej budovy Košice; Odberateľ: Priemyselné stavby s.r.o.Košice,

  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Rekonštrukcia a modernizácia čerpacej stanice VP v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:HS-HSV s.r.o., Chladiace veže Bohunice spol s.r.o. SIGMA DIZ spol s.r.o. Lutin
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Výmena prevodoviek stolice 5,6,7 DZ Teplá valvovňa v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:Priemyselné stavby s.r.o.Košice,
  • Porealizačné zameranie stavebných objektov na stavbe Hermetizácia chémie – DZ Koksovňa v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:Priemyselné stavby s.r.o.Košice,
  • Geodetické práce na kovovej vani č.4 a 5 -DZ Koksovňa v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:Energyco s.r.o.Rožňava,
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Kyslíkový aparát č.9 etapa I. v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:VAM GmbH &Co Anlagentechnik und Montagen, Air Liquide AGS GmbH Hanau Germany,USS Košice s.r.o.,HS-HSV s.r.o.
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Nová pozinkovacia linka č.3 v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ: Potrubie a.s. Košice, Metal Komplex s.r.o. Prešov, HS-HSV s.r.o. Košice Inžinierské stavby Košice, SMS Demag Germany, Stein Heurtey Francúzko.

EuroGeo - CADaster

Naša spoločnosť Vám ponúka vyhotovenie geodetických a kartografických prác.