• |
  • Mapa stránok

Aktuálne projekty:

 

Referencie

Referencie v roku 2005

  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stav. Prívod vody na zvlhčovanie produktov SO v areáli U.S.Steel Košice, s.r.o.; Odberateľ: Thermogas plus s.r.o. Košice,USS Košice s.r.o.
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Odprášenie odlievárni vysokej pece č.1 v areáli U.S.Steel Košice, s.r.o.; Odberateľ: Priemyselné stavby s.r.o., HS-HSV s.r.o., Energyco s.r.o.,USS Košice s.r.o.
  • Vytýčenie kolaje žeriavovej dráhy v objekte OC 1, v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ: Unimont s.r.o.
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Nízkoteplotný blok v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ: Air Liquide AGS GmbH Hanau Germany,USS Košice s.r.o.

  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Rekonštrukcia budov Jiskrových kasárni v Košiciach; Odberateľ: Inžinierské stavby Košice

  • Vytýčenie stavebných objektov a zameranie skládky ornice na stavbe Ford-Getrag v k.ú. Obce Kechnec; Odberateľ: Geotrade s.r.o.

  • Polohopisný a výškopisný plán pre potreby rekonštrukcie schodiska - Dobšinska ľadova jaskyna.; Odberateľ:Ing. Martin Ležák CREA

EuroGeo - CADaster

Naša spoločnosť Vám ponúka vyhotovenie geodetických a kartografických prác.