• |
  • Mapa stránok

Aktuálne projekty:

 

Referencie

Referencie v roku 2007

  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Odprášenie DZ.Oceliáreň II v areáli U.S.Steel Košice, s.r.o.; Odberateľ: HS-HSV s.r.o.Košice, VAM GmbH &Co Anlagentechnik und Montagen
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Kyslíkový aparát ASU č.9 etapa II. v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:VAM GmbH &Co Anlagentechnik und Montagen, Air Liquide AGS GmbH Hanau Germany,USS Košice s.r.o.,HS-HSV s.r.o. Košice.
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Odprášenie mlynice koksu a vápenca v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:Energyco s.r.o.,Priemyselné stavby s.r.o.Košice,
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Neutralizačná stanica v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:HS-HSV s.r.o. Korte kft.
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Plnenie limitov SO2 a Nox na kotloch K2 a K3 DZ Energetika v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:Energyco s.r.o.,Priemyselné stavby s.r.o.Košice ,
  •  Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Zvýšenie kapacity energorozvodov pre halu UP v areáli U.S.S. Košice s.r.o.; Odberateľ:Potrubie a.s., USS Košice s.r.o
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Výroba oceľových kordónov rekonštrukcia prístavby k hale; Odberateľ:Redaeli s.r.o., USS Košice s.r.o
  • Vytyčovacie geodetické práce a porealizačné zameranie na stavbe Predajno skladová hala EMPIRIA Košice; Odberateľ:Geotechnika s.r.o. Košice

EuroGeo - CADaster

Naša spoločnosť Vám ponúka vyhotovenie geodetických a kartografických prác.