• |
 • Mapa stránok

Aktuálne projekty:

 

Ponuka prác

 • Polohopisný a výškopisný plán pre stavbu
 • Vytýčenie stavby
 • Vytýčenie priestorovej polohy stavby
 • Podrobné vytýčenie stavby a jej objektov
 • Vytýčenie obvodu stavby
 • Vytýčenie inžinierskych sietí
 • Porealizačné zameranie stavby
 • Porealizačné zameranie inžinierských sieti
 • Vyhotovenie geometrických plánov
 • Meranie pre výpočet kubatúry
 • Vytýčenie a nastavenie agregátov priemyselných liniek
 • Zameranie priestorových vzťahov žeriavových dráh

EuroGeo - CADaster

Naša spoločnosť Vám ponúka vyhotovenie geodetických a kartografických prác.